Keningau, Sabah, East Malaysia
Fuel: Woodwaste 
Capacity: 6.0 MW, 50tons/hr boiler @37 bar(g), 435oC with step grate

ที่ตั้งโรงงาน
เคนินโก ซาบะฮ์ ประเทศมาเลเซีย (ตะวันออก)

เชื้อเพลิงชีวมวล
ขี้เลื่อย

ความจุโรงงานy
6.0 มวลโมเลกุล, หม้อไอน้ำ 50 ตัน/ชั่วโมงที่ 37 บาร์ (ก.), 435 องศาเซลเซียสพร้อมตะกรับแบบขั้น