ที.เอส. รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี โซลูชันส์ (T.S. Renewable Energy Solutions)

ที.เอส. รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี โซลูชันส์ (TS Energy) คือผู้ให้บริการชั้นนำด้านระบบชีวมวลหมุนเวียนหรือพลังงานแสงอาทิตย์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งปัจจุบันส่งมอบพลังงานที่ยั่งยืนเพื่อประโยชน์และความต้องการในอนาคต

บริษัทก่อตั้งขึ้นด้วยความเชื่อมั่นอย่างแท้จริงของผู้ก่อตั้ง ซึ่งคือแดนนี่ ฮุน ว่าเราไม่จำเป็นต้องใช้ทรัพยากรของโลกจนหมดสิ้น แต่สามารถใช้พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานชีวมวลเพื่อผลิตพลังงานที่ใช้ต้นทุนต่ำ มีประสิทธิภาพ และยั่งยืนจากทรัพยากรที่อาจสูญเปล่าไป

about44

ระบบทันสมัยที่สร้างผลิตภัณฑ์และบริการแบบครบวงจร ช่วยจัดหาความต้องการพลังงานในปัจจุบัน ขณะที่ให้ประโยชน์และความต้องการในอนาคต ทรัพยากรของโลกก็ไม่ต้องขาดแคลนหรือร่อยหรอ แต่จะมีอยู่อย่างยั่งยืนและเป็นประโยชน์ต่อเราและคนรุ่นหลัง

ทีเอส เอนเนอร์จี (TS Energy) มีสำนักงานใหญ่ในสิงคโปร์ ประสบความสำเร็จในการพัฒนาและบูรณาการโรงไฟฟ้าพลังร่วมที่ใช้ชีวมวลในประเทศไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย เพื่อการใช้งานด้านอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ความมุ่งมั่นต่อมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยสูงสุดส่งผลให้ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดก่อตัวขึ้นในหลักการของเรา - หม้อไอน้ำ ERK เช่นเดียวกับลูกค้าที่ไว้วางใจให้ทีเอส เอนเนอร์จี (TS Energy) ทดสอบการใช้งานของระบบโรงไฟฟ้าในรอบต่อไป

Kablitz-Grate

เทคโนโลยีการเผาไหม้แบบตะกรับสำหรับโรงไฟฟ้า เช่น ตะกรับย้อนกลับ ตะกรับเลื่อนทับ เป็นการออกแบบด้วยหลักการของเรา สิ่งเหล่านี้เป็นหัวใจของโรงไฟฟ้าที่ทำให้สามารถใช้ความร้อนของชีวมวลที่ติดไฟเกือบทุกชนิดในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

ด้วยประสบการณ์หลายปี โรงไฟฟ้าเฉพาะของเรากระจายอยู่ทั่วภูมิภาคในมาเลเซีย อินโดนีเซีย และไทย พร้อมขยายไปยังส่วนอื่น ๆ ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ทีเอส เอนเนอร์จี (TS Energy) กำหนดเส้นทางเพื่อให้ลูกค้ามีทางเลือกมากขึ้น โดยเพิ่มระบบพลังงานแสงอาทิตย์ไว้ในบริการที่นำเสนอ เพื่อสร้างพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดซึ่งส่งเสริมผู้ใช้ปลายทางที่รับผิดชอบและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเราให้แก่คนรุ่นหลัง

aboutttt
วิสัยทัศน์ของเรา

ที่ที.เอส. รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี โซลูชันส์ (T.S Renewable Energy Solutions) เรากำหนดวิสัยทัศน์ในการส่งมอบระบบที่ยอดเยี่ยมและราคาย่อมเยาระดับโลก เพื่อเปลี่ยนขยะชีวมวลเป็นระบบโรงไฟฟ้าพลังร่วมที่ให้พลังงานสะอาดกว่าแก่ลูกค้าที่หลากหลายของเรา

พันธสัญญาของเรา

ทีมและหลักสำคัญของเรามุ่งมั่นที่จะออกแบบโรงไฟฟ้าที่ราคาย่อมเยาและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติอื่น ๆ หรือพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้แก่คนรุ่นต่อไป

จากเทคโนโลยีใหม่ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องและปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ทีมของเรามีการปรับปรุงการออกแบบระบบสม่ำเสมอเพื่อให้อยู่เหนือกว่าคู่แข่ง

การรับรองของเรา

รางวัลสุดยอดพลังงานไทยปี 2551

หมวดระบบแบบเชื่อมต่อกับการไฟฟ้า - บริษัท มุ่งเจริญ กรีนเพาเวอร์ จำกัด

การแข่งขันโครงการพลังงานหมุนเวียนอาเซียน ครั้งที่ 7 ปี 2551

หมวดระบบแบบเชื่อมต่อกับการไฟฟ้า - บริษัท มุ่งเจริญ กรีนเพาเวอร์ จำกัด

การแข่งขันโครงการพลังงานหมุนเวียนอาเซียน ครั้งที่ 8 ปี 2552

หมวดการผลิตไฟฟ้าพลังงานร่วม - บริษัท เฟลดา ปาล์ม อินดัสทรี จำกัด