บริษัท

จับตามอง

ที.เอส. รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี โซลูชันส์
(T.S. Renewable Energy Solutions)

ที.เอส. รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี โซลูชันส์ (TS Energy) คือผู้ให้บริการชั้นนำด้านระบบชีวมวลหมุนเวียนหรือพลังงานแสงอาทิตย์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งปัจจุบันส่งมอบพลังงานที่ยั่งยืนเพื่อประโยชน์และความต้องการในอนาคต

about_banner1
ความฝันของเรา

ทิศทางของเรา

ที่ที.เอส. รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี โซลูชันส์ (T.S Renewable Energy Solutions) เรากำหนดวิสัยทัศน์ในการส่งมอบระบบระดับโลกที่ยอดเยี่ยมและราคาย่อมเยา เพื่อเปลี่ยนขยะชีวมวลเป็นระบบโรงไฟฟ้าพลังร่วมที่ให้พลังงานสะอาดกว่าแก่ลูกค้าที่หลากหลายของเรา

วิสัยทัศน์ของเรา

โลกที่มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และ
พลังงานหมุนเวียนที่สะอาดช่วยให้
มนุษย์มีความก้าวหน้า

customers

สำหรับลูกค้า

เข้าถึงพลังงานที่ยั่งยืนและคุ้มค่าผ่านเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยและนวัตกรรมการจัดการเสียง

สำหรับสิ่งแวดล้อม

จัดหาระบบพลังงานที่ส่งเสริมสวัสดิการด้านสิ่งแวดล้อมผ่านแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด

สิ่งที่เราทำ

บริการของเรา

เราส่งมอบบริการที่หลากหลายจากต้นจนจบ ซึ่งครอบคลุมการพัฒนาโรงไฟฟ้าเพื่อการบูรณาการจนเสร็จสิ้น เราทำงานอย่างใกล้ชิดกับลูกค้าต่าง ๆ ทุกขั้น เพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะ

services

ขั้นที่ 1

การพัฒนาเบื้องต้น

การประเมินโครงการและ
การปรึกษาหารือกับลูกค้าเบื้องต้น

ขั้นที่ 2

การพัฒนาอย่างละเอียด

การบรรลุผลความต้องการทางธุรกิจ
การวางแผนและการจัดการโครงการโดยรวม

services3
services1

ขั้นที่ 3

การจัดซื้อและการส่งมอบ

การจัดซื้อและการส่งมอบ

ขั้นที่ 4

การดำเนินการโครงการ

การบูรณาการ การทดสอบ
และเริ่มดำเนินการโรงไฟฟ้า

services4
services2

ขั้นที่ 5

การดำเนินการโรงงาน

การกำหนดเป้าหมายและการดูแลการดำเนินการ
บริการหลังการบูรณาการ

การอ้างอิงโครงการที่ผ่านมา

โครงการของเรา

โครงการของเราในภูมิภาคนำประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจที่ยั่งยืนเข้าสู่ประเทศต่าง ๆ และคนในประเทศนั้น ประสบการณ์และความสามารถที่สั่งสมมาในแต่ละพื้นที่บริการของเรา ทำให้เราเป็นหนึ่งในผู้วางระบบโรงไฟฟ้าที่ดีที่สุดในภูมิภาคนี้

แบบจำลองโรงงานแบบ 3 มิติ