Karawang, West Java, Indonesia
Fuel: Woodwaste and Coal 
Capacity: 6.0 MW, 35tons/hr boiler @37 bar(g), 435oC with travelling grate

ที่ตั้งโรงงาน
กาลาวงศ์ ชวาตะวันตก ประเทศอินโดนีเซีย

เชื้อเพลิงชีวมวล
ขี้เลื่อย

ความจุโรงงาน
6.0 มวลโมเลกุล, หม้อไอน้ำ 50 ตัน/ชั่วโมงที่ 37 บาร์ (ก.), 435 องศาเซลเซียสพร้อมตะกรับแบบขั้น