ระบบหม้อไอน้ำ

หลากหลาย

หม้อไอน้ำอุตสาหกรรม Corner Tube Single Drum ของ ที.เอส. รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี โซลูชันส์ (T.S. Renewable Energy Solutions)/ERK สำหรับไอน้ำ น้ำร้อน และน้ำมันนำความร้อนได้รับการยอมรับทั่วโลกจากผู้ผลิตอื่น ๆ ที่มีชื่อเสียงด้านประสิทธิภาพและแรงดัน.

มีใบอนุญาต

ที.เอส. รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี โซลูชันส์ (T.S. Renewable Energy Solutions) เป็นผู้รับใบอนุญาตสำหรับหม้อไอน้ำเยอรมนี ERK ERK ซึ่งก่อตั้งมาแล้วมากกว่า 80 ปี เป็นบริษัทวิศวกรรมที่ให้ใบอนุญาตแก่ผู้ผลิตหม้อไอน้ำ Eckrohrkessel

ประสิทธิภาพ

image5
Boiler System

คุณสมบัติ

  • โครงสร้างที่มีส่วนรองรับในตัว
  • เหมาะอย่างยิ่งสำหรับพื้นที่จำกัด
  • โครงที่มั่นคงและมีส่วนรองรับในตัว พร้อมส่วนปลาย ส่วนหัว และผนังท่อที่เชื่อมเข้ากับกรงท่ออุดอากาศ
  • บำรุงรักษาน้อยครั้ง

ข้อดี

  • เริ่มเร็ว
  • โครงสร้างที่มีส่วนรองรับในตัว
  • การแปรผันของแรงดันต่ำเมื่อปิดเครื่อง
  • ไอน้ำบริสุทธิ์สูง
  • เหมาะอย่างยิ่งสำหรับพื้นที่จำกัด
  • การสร้างรวดเร็วและง่าย งานเชื่อมหน้างานน้อย