ระบบจัดเก็บและจัดการเชื้อเพลง

ความเชี่ยวชาญ

ระบบจัดเก็บและจัดการเชื้อเพลงเป็นส่วนสำคัญของการดำเนินการโรงไฟฟ้า/โรงไฟฟ้าพลังร่วมทั้งหมด การจัดการวัสดุชีวมวลจำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญด้านลักษณะและพฤติกรรม ตามความเข้าใจนี้ ทีมของเราที่ที.เอส. รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี (T.S. Renewable Energy) เลือกการออกแบบและเทคนิคการขนส่งเชื้อเพลิงที่เหมาะสมที่สุด ตั้งแต่ลานไปจนถึงหม้อไอน้ำ

Lipp Silo_1