Ayutthaya, Thailand
Fuel: Rice Husk 
Capacity: 40tons/hr boiler @ 45 bar(g), 450oC with step grate

ที่ตั้งโรงงาน
พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย

เชื้อเพลงชีวมวล
แกลบ

ความจุโรงงาน
หม้อไอน้ำ 40 ตัน/ชั่วโมงที่ 45 บาร์ (ก.), 450 องศาเซลเซียสพร้อมตะกรับแบบขั้น